کمترین: 
1072
بیشترین: 
1075
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 21 شهریور 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 21 شهریور 1396 , 1074 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 11:00","price":1072},{"date":"1396/06/21 11:40","price":1073},{"date":"1396/06/21 13:10","price":1074},{"date":"1396/06/21 14:40","price":1075},{"date":"1396/06/21 14:50","price":1074},{"date":"1396/06/21 15:00","price":1075},{"date":"1396/06/21 15:10","price":1074},{"date":"1396/06/21 15:20","price":1075},{"date":"1396/06/21 15:40","price":1074},{"date":"1396/06/21 16:00","price":1075},{"date":"1396/06/21 16:10","price":1074},{"date":"1396/06/21 17:00","price":1075},{"date":"1396/06/21 17:10","price":1074}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398