کمترین: 
3187
بیشترین: 
3199
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 21 شهریور 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 21 شهریور 1396 , 3196 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 10:50","price":3187},{"date":"1396/06/21 13:20","price":3190},{"date":"1396/06/21 13:30","price":3189},{"date":"1396/06/21 13:50","price":3190},{"date":"1396/06/21 14:00","price":3192},{"date":"1396/06/21 14:10","price":3190},{"date":"1396/06/21 14:20","price":3192},{"date":"1396/06/21 14:30","price":3190},{"date":"1396/06/21 14:40","price":3192},{"date":"1396/06/21 14:50","price":3190},{"date":"1396/06/21 15:00","price":3193},{"date":"1396/06/21 15:20","price":3196},{"date":"1396/06/21 15:40","price":3193},{"date":"1396/06/21 16:00","price":3196},{"date":"1396/06/21 16:10","price":3193},{"date":"1396/06/21 16:20","price":3196},{"date":"1396/06/21 17:00","price":3199},{"date":"1396/06/21 17:10","price":3196}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398