کمترین: 
498
بیشترین: 
501
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 21 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 21 شهریور 1396 , 499 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 10:10","price":501},{"date":"1396/06/21 11:00","price":500},{"date":"1396/06/21 12:30","price":499},{"date":"1396/06/21 12:50","price":498},{"date":"1396/06/21 13:20","price":499},{"date":"1396/06/21 13:30","price":498},{"date":"1396/06/21 14:00","price":499},{"date":"1396/06/21 14:10","price":498},{"date":"1396/06/21 14:20","price":499},{"date":"1396/06/21 14:30","price":498},{"date":"1396/06/21 14:40","price":499},{"date":"1396/06/21 14:50","price":498},{"date":"1396/06/21 15:00","price":499},{"date":"1396/06/21 15:10","price":498},{"date":"1396/06/21 15:20","price":499}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398