کمترین: 
3297
بیشترین: 
3332
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 21 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 21 شهریور 1396 , 3331 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 10:10","price":3297},{"date":"1396/06/21 10:50","price":3298},{"date":"1396/06/21 11:40","price":3302},{"date":"1396/06/21 12:10","price":3303},{"date":"1396/06/21 12:20","price":3304},{"date":"1396/06/21 12:30","price":3306},{"date":"1396/06/21 12:50","price":3310},{"date":"1396/06/21 13:00","price":3318},{"date":"1396/06/21 13:10","price":3323},{"date":"1396/06/21 13:20","price":3322},{"date":"1396/06/21 13:30","price":3323},{"date":"1396/06/21 13:50","price":3326},{"date":"1396/06/21 14:10","price":3327},{"date":"1396/06/21 14:50","price":3328},{"date":"1396/06/21 15:10","price":3329},{"date":"1396/06/21 16:20","price":3331},{"date":"1396/06/21 17:00","price":3332},{"date":"1396/06/21 17:10","price":3331}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398