کمترین: 
1176
بیشترین: 
1181
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 21 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 21 شهریور 1396 , 1181 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 10:10","price":1177},{"date":"1396/06/21 11:40","price":1176},{"date":"1396/06/21 12:10","price":1177},{"date":"1396/06/21 12:40","price":1178},{"date":"1396/06/21 13:00","price":1179},{"date":"1396/06/21 13:10","price":1181}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398