کمترین: 
698.4
بیشترین: 
698.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان امروز 21 شهریور 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 21 شهریور 1396 , 698.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 09:10","price":698.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398