کمترین: 
1964.8
بیشترین: 
1964.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 21 شهریور 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 21 شهریور 1396 , 1964.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 09:10","price":1964.8}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398