قیمت روبل روسیه مورخ 21 شهریور 1396

کمترین: 
58.4
بیشترین: 
58.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه مورخ 21 شهریور 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 21 شهریور 1396 , 58.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 09:10","price":58.4}
بروزرسانی در تاریخ 02 فروردین 1398