کمترین: 
10083.2
بیشترین: 
10083.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 21 شهریور 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 21 شهریور 1396 , 10083.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 09:10","price":10083.2}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398