کمترین: 
794.2
بیشترین: 
794.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی امروز 21 شهریور 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 21 شهریور 1396 , 794.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 09:10","price":794.2}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398