قیمت دلار هنگ کنگ مورخ 21 شهریور 1396

کمترین: 
427.4
بیشترین: 
427.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار هنگ کنگ مورخ 21 شهریور 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 21 شهریور 1396 , 427.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 09:10","price":427.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 فروردین 1398