کمترین: 
427.4
بیشترین: 
427.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 21 شهریور 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 21 شهریور 1396 , 427.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 09:10","price":427.4}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398