کمترین: 
2480.9
بیشترین: 
2480.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 21 شهریور 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 21 شهریور 1396 , 2480.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 09:10","price":2480.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398