قیمت روپیه پاکستان مورخ 21 شهریور 1396

کمترین: 
3169.4
بیشترین: 
3169.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان مورخ 21 شهریور 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 21 شهریور 1396 , 3169.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 09:10","price":3169.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 اسفند 1397