کمترین: 
52.3
بیشترین: 
52.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه هند امروز 21 شهریور 1396
قیمت روپیه هنددر تاریخ 21 شهریور 1396 , 52.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 09:10","price":52.3}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398