کمترین: 
284.8
بیشترین: 
284.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 21 شهریور 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 21 شهریور 1396 , 284.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 09:10","price":284.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398