کمترین: 
8674.5
بیشترین: 
8674.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 21 شهریور 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 21 شهریور 1396 , 8674.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 09:10","price":8674.5}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398