کمترین: 
900.5
بیشترین: 
900.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 21 شهریور 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 21 شهریور 1396 , 900.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 09:10","price":900.5}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398