کمترین: 
890.5
بیشترین: 
890.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 21 شهریور 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 21 شهریور 1396 , 890.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 09:10","price":890.5}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398