کمترین: 
425.7
بیشترین: 
425.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 21 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 21 شهریور 1396 , 425.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 09:10","price":425.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398