کمترین: 
536.9
بیشترین: 
536.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 21 شهریور 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 21 شهریور 1396 , 536.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 09:10","price":536.9}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398