کمترین: 
416.7
بیشترین: 
416.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 21 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 21 شهریور 1396 , 416.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 09:10","price":416.7}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398