قیمت فرانک سوئیس مورخ 21 شهریور 1396

کمترین: 
3492.2
بیشترین: 
3492.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس مورخ 21 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 21 شهریور 1396 , 3492.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 09:10","price":3492.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 فروردین 1398