کمترین: 
2756.1
بیشترین: 
2756.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 21 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 21 شهریور 1396 , 2756.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 09:10","price":2756.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398