کمترین: 
3054.6
بیشترین: 
3054.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 21 شهریور 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 21 شهریور 1396 , 3054.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 09:10","price":3054.6}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398