قیمت یوان چین مورخ 21 شهریور 1396

کمترین: 
510.3
بیشترین: 
510.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین مورخ 21 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 21 شهریور 1396 , 510.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 09:10","price":510.3}
بروزرسانی در تاریخ 02 فروردین 1398