کمترین: 
979.4
بیشترین: 
979.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 21 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 21 شهریور 1396 , 979.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 09:10","price":979.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398