کمترین: 
4400.8
بیشترین: 
4400.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 21 شهریور 1396
قیمت پونددر تاریخ 21 شهریور 1396 , 4400.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 09:10","price":4400.8}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399