کمترین: 
3994
بیشترین: 
3994
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 21 شهریور 1396
قیمت یورودر تاریخ 21 شهریور 1396 , 3994 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 09:10","price":3994}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398