کمترین: 
3339.3
بیشترین: 
3339.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 21 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 21 شهریور 1396 , 3339.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/21 09:10","price":3339.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398