کمترین: 
1323.8
بیشترین: 
1332.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت اونس طلا امروز 21 شهریور 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 21 شهریور 1396 , 1331.70 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398