کمترین: 
1260000
بیشترین: 
1260000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه امروز 20 شهریور 1396
قیمت تسویه سکهدر تاریخ 20 شهریور 1396 , 1260000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 14:36","price":1260000}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398