کمترین: 
944
بیشترین: 
946
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی امروز 20 شهریور 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 20 شهریور 1396 , 946 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 13:20","price":944},{"date":"1396/06/20 13:40","price":946},{"date":"1396/06/20 15:10","price":944},{"date":"1396/06/20 15:20","price":946}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398