کمترین: 
1071
بیشترین: 
1073
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 20 شهریور 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 20 شهریور 1396 , 1071 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 11:30","price":1073},{"date":"1396/06/20 11:50","price":1072},{"date":"1396/06/20 12:00","price":1073},{"date":"1396/06/20 12:10","price":1072},{"date":"1396/06/20 12:30","price":1073},{"date":"1396/06/20 12:50","price":1071},{"date":"1396/06/20 13:10","price":1072},{"date":"1396/06/20 13:20","price":1071},{"date":"1396/06/20 13:40","price":1072},{"date":"1396/06/20 13:50","price":1071},{"date":"1396/06/20 14:20","price":1072},{"date":"1396/06/20 14:30","price":1071},{"date":"1396/06/20 15:10","price":1072},{"date":"1396/06/20 15:20","price":1071}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398