کمترین: 
624
بیشترین: 
638
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 20 شهریور 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 20 شهریور 1396 , 638 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 11:10","price":626},{"date":"1396/06/20 11:30","price":624},{"date":"1396/06/20 11:50","price":626},{"date":"1396/06/20 12:00","price":624},{"date":"1396/06/20 12:10","price":626},{"date":"1396/06/20 12:30","price":624},{"date":"1396/06/20 12:40","price":638},{"date":"1396/06/20 12:50","price":637},{"date":"1396/06/20 13:10","price":638},{"date":"1396/06/20 13:20","price":637},{"date":"1396/06/20 13:30","price":638}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398