کمترین: 
658000
بیشترین: 
664000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 20 شهریور 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 20 شهریور 1396 , 658000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 11:00","price":664000},{"date":"1396/06/20 11:54","price":663000},{"date":"1396/06/20 13:24","price":662000},{"date":"1396/06/20 16:06","price":659000},{"date":"1396/06/20 18:18","price":658000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398