کمترین: 
492
بیشترین: 
494
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 20 شهریور 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 20 شهریور 1396 , 492 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 10:40","price":493},{"date":"1396/06/20 11:50","price":492},{"date":"1396/06/20 12:00","price":493},{"date":"1396/06/20 12:10","price":492},{"date":"1396/06/20 12:30","price":493},{"date":"1396/06/20 12:50","price":492},{"date":"1396/06/20 13:10","price":493},{"date":"1396/06/20 13:50","price":492},{"date":"1396/06/20 14:20","price":493},{"date":"1396/06/20 14:30","price":492},{"date":"1396/06/20 15:10","price":494},{"date":"1396/06/20 15:20","price":492}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399