کمترین: 
4163
بیشترین: 
4172
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 20 شهریور 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 20 شهریور 1396 , 4164 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 10:40","price":4172},{"date":"1396/06/20 11:10","price":4168},{"date":"1396/06/20 11:50","price":4166},{"date":"1396/06/20 12:00","price":4168},{"date":"1396/06/20 12:10","price":4164},{"date":"1396/06/20 12:30","price":4166},{"date":"1396/06/20 12:50","price":4164},{"date":"1396/06/20 13:10","price":4166},{"date":"1396/06/20 13:20","price":4163},{"date":"1396/06/20 13:40","price":4166},{"date":"1396/06/20 13:50","price":4164},{"date":"1396/06/20 14:20","price":4166},{"date":"1396/06/20 14:30","price":4164}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398