کمترین: 
502
بیشترین: 
505
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 20 شهریور 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 20 شهریور 1396 , 502 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 10:10","price":505},{"date":"1396/06/20 10:40","price":504},{"date":"1396/06/20 11:10","price":503},{"date":"1396/06/20 11:50","price":502},{"date":"1396/06/20 12:00","price":503},{"date":"1396/06/20 12:10","price":502},{"date":"1396/06/20 12:30","price":503},{"date":"1396/06/20 12:50","price":502},{"date":"1396/06/20 13:10","price":503},{"date":"1396/06/20 13:20","price":502},{"date":"1396/06/20 13:40","price":503},{"date":"1396/06/20 13:50","price":502},{"date":"1396/06/20 14:20","price":503},{"date":"1396/06/20 14:30","price":502},{"date":"1396/06/20 15:10","price":504},{"date":"1396/06/20 15:20","price":502}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398