کمترین: 
3184
بیشترین: 
3189
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 20 شهریور 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 20 شهریور 1396 , 3186 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 10:10","price":3188},{"date":"1396/06/20 11:10","price":3187},{"date":"1396/06/20 11:30","price":3186},{"date":"1396/06/20 11:50","price":3185},{"date":"1396/06/20 12:00","price":3184},{"date":"1396/06/20 12:10","price":3189},{"date":"1396/06/20 13:00","price":3188},{"date":"1396/06/20 13:20","price":3189},{"date":"1396/06/20 13:40","price":3188},{"date":"1396/06/20 15:10","price":3189},{"date":"1396/06/20 15:20","price":3187},{"date":"1396/06/20 15:30","price":3186}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398