کمترین: 
3293
بیشترین: 
3311
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 20 شهریور 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 20 شهریور 1396 , 3293 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 10:10","price":3311},{"date":"1396/06/20 10:30","price":3310},{"date":"1396/06/20 11:00","price":3308},{"date":"1396/06/20 11:10","price":3307},{"date":"1396/06/20 11:50","price":3304},{"date":"1396/06/20 12:00","price":3305},{"date":"1396/06/20 12:10","price":3300},{"date":"1396/06/20 12:20","price":3299},{"date":"1396/06/20 12:50","price":3298},{"date":"1396/06/20 13:00","price":3295},{"date":"1396/06/20 13:10","price":3296},{"date":"1396/06/20 13:20","price":3297},{"date":"1396/06/20 13:40","price":3296},{"date":"1396/06/20 13:50","price":3295},{"date":"1396/06/20 14:20","price":3296},{"date":"1396/06/20 14:30","price":3295},{"date":"1396/06/20 15:10","price":3297},{"date":"1396/06/20 15:20","price":3294},{"date":"1396/06/20 15:30","price":3293}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398