کمترین: 
1174
بیشترین: 
1180
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 20 شهریور 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 20 شهریور 1396 , 1176 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 10:10","price":1179},{"date":"1396/06/20 11:30","price":1180},{"date":"1396/06/20 11:50","price":1177},{"date":"1396/06/20 12:10","price":1176},{"date":"1396/06/20 12:30","price":1177},{"date":"1396/06/20 12:40","price":1176},{"date":"1396/06/20 12:50","price":1175},{"date":"1396/06/20 13:10","price":1176},{"date":"1396/06/20 13:20","price":1175},{"date":"1396/06/20 13:40","price":1176},{"date":"1396/06/20 13:50","price":1175},{"date":"1396/06/20 14:20","price":1176},{"date":"1396/06/20 14:30","price":1175},{"date":"1396/06/20 15:10","price":1176},{"date":"1396/06/20 15:20","price":1175},{"date":"1396/06/20 15:40","price":1174},{"date":"1396/06/20 17:00","price":1176}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399