کمترین: 
3898
بیشترین: 
3901
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 20 شهریور 1396
قیمت دلاردر تاریخ 20 شهریور 1396 , 3900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 10:10","price":3901},{"date":"1396/06/20 11:00","price":3900},{"date":"1396/06/20 11:10","price":3901},{"date":"1396/06/20 11:40","price":3900},{"date":"1396/06/20 11:50","price":3899},{"date":"1396/06/20 12:50","price":3898},{"date":"1396/06/20 13:00","price":3899},{"date":"1396/06/20 13:10","price":3898},{"date":"1396/06/20 13:40","price":3899},{"date":"1396/06/20 14:40","price":3900}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398