کمترین: 
697.7
بیشترین: 
697.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان امروز 20 شهریور 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 20 شهریور 1396 , 697.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 09:10","price":697.7}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398