کمترین: 
1962.2
بیشترین: 
1962.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 20 شهریور 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 20 شهریور 1396 , 1962.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 09:10","price":1962.2}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398