کمترین: 
10066.3
بیشترین: 
10066.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بات تایلند امروز 20 شهریور 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 20 شهریور 1396 , 10066.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 09:10","price":10066.3}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398