کمترین: 
426.9
بیشترین: 
426.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 20 شهریور 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 20 شهریور 1396 , 426.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 09:10","price":426.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398