کمترین: 
3166.4
بیشترین: 
3166.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان امروز 20 شهریور 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 20 شهریور 1396 , 3166.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 09:10","price":3166.4}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398