کمترین: 
284.9
بیشترین: 
284.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 20 شهریور 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 20 شهریور 1396 , 284.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 09:10","price":284.9}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398