کمترین: 
8668.2
بیشترین: 
8668.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 20 شهریور 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 20 شهریور 1396 , 8668.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/06/20 09:10","price":8668.2}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398